۱۳۸۹ آذر ۲۳, سه‌شنبه

۱۳۸۹ آبان ۲۴, دوشنبه

۱۳۸۸ دی ۱۲, شنبه

گل شمعدانی





شمعدانی زیبا چند روزی که مهمانم بود بهترین هدیه اش را تقدیم کرد و رفت
گلهای روی گلدان اما همچنان خیره نگاه میکنند

۱۳۸۸ فروردین ۱۳, پنجشنبه

سيزده فروردين





سبزه امسال را بافتم به نيت سلامتی مادرم و هر آنكه برايم باقی مانده

اجرا شده در روز سيزدهم فروردين