۱۳۸۷ آبان ۱۲, یکشنبه

نوزدهمين جشنواره هنر محيطي-اصفهاناين جشنواره با همت جمعي از هنرمندان اصفهان و نيز انجمن نقاشان اصفهان از 7 تا 10 آبان در منطقه زيبای باغ بهادران برگزار شد.


17 هنرمند از شهرهاي مختلف وبيش از 60 شركت كننده بومي كه پيگير هنر محيطي هستند به خلق آثار فردی و جمعي پرداختند .
اثزگروه هنر جديد برگرفته از تکه دوزی توسط : تارا گودرزی ، عاطفه خاص ، شهرناز زرکش، زهرا شفیع آبادی ، راحله زمردی نیا
عكس :راحله زمردی نيا


عكس : شهرناز زركشاز مجموعه " در تار بافته خود گرفتارم "، عكسها : راحله زمردی نيا